januari 19, 2015
door cadminstudio
Reacties staat uit voor Regiotaxi Utrecht webmap

Regiotaxi Utrecht webmap

Voor de Regiotaxi Utrecht hebben we de regiotaxikaart die we voor drukwerk samenstellen omgezet naar een internetversie. In deze kaart is de laatste versie van het zonenetwerk opgenomen en de regio zelf. De ondergrond (topografie) is zodanig opgemaakt dat deze zo min mogelijk de aandacht trekt. Pas bij veel inzoomen worden de contouren van de stad zichtbaar.

BRU-Regiotaxi_Zonekaart_drukwerk_2014_v3

website regiotaxi Utrecht

januari 19, 2015
door cadminstudio
Reacties staat uit voor Openbaar vervoer cartografie dienstregeling 2015

Openbaar vervoer cartografie dienstregeling 2015

Ook dit jaar heeft Carto Studio zich weer gestort op de lijnennetkaarten voor het Openbaar Vervoer in Nederland voor de komende dienstregeling. Veel gebieden hebben een restyling ondergaan. Zodoende zijn ze meer afgestemd op de behoefte van de reizigers én de behoefte van de vervoersmaatschappij of vervoersregio. Zo wordt er dit jaar meer nadruk gelegd op de overstap tussen de verschillende modaliteiten zoals van trein naar metro of van auto (P+R) naar hoogwaardig openbaar vervoer zoals het R-Net. Het onderstaande overzicht laat maar weer eens zien dat cartografie maatwerk is met vele mogelijkheden.

Voor Connexxion is een begin gemaakt met de nieuwe vormgeving van Amstelmeerlanden. De kaart legt de nadruk op het hoogwaardige openbaar vervoer, de zogenaamde R-Net lijnen). Er is in de stadskaart meer de nadruk gelegd op haltenamen dan op de straatnamen. Zodoende heeft de reiziger meer houvast tijdens zijn reis. Hij zal in de bus, op de halte en online telkens dezelfde informatie tegenkomen die hem zal bevestigen in zijn voornemen tijdens de reis.

Voor de RET is de Frequentnet kaart met alle bussen, trams en metro die meer dan één keer per kwartier rijden danig gewijzigd. Het grid waarbinnen deze gestileerde kaart is weergegeven is opnieuw uitgelegd en ingevuld met de verschillende lijnen.Het geheel geeft een rustiger beeld en kan weer een paar jaar vooruit.

Voor de HTM is de kaart niet alleen geupdate, de vormgeving is ook gelijk getrokken met de andere kaarten die door de HTM worden uitgegeven. Dit was een pittige klus aangezien deze gedetailleerde kaart veel complexer is dan de andere uitingen. Keuzes die gemaakt zijn voor de andere simplistische kaarten kunnen dan ook niet één-op-één geïmplementeerd worden in deze kaart.

Voor Qbuzz Groningen-Drenthe is de gehele kaart van Groningen opnieuw vormgegeven. Ook hier is de nadruk komen te liggen op haltenamen en overstapmogelijkheden. De vormgeving is uniek in het openbaar vervoer maar blijft overzichtelijk.

mei 12, 2014
door cadminstudio
Reacties staat uit voor Qbuzz / U-OV lijnennetkaart Utrecht 2014

Qbuzz / U-OV lijnennetkaart Utrecht 2014

Qbuzz heeft na lang touwtrekken uiteindelijk toch de concessie Utrecht overgenomen van de stadsvervoerder GVU onder de naam U-OV. Qbuzz had een nieuw concept bedacht om de reiziger sneller op weg te helpen door de regio op te delen in een aantal “taartpunten” rondom het Centrum van Utrecht. Deze regio’s kregen hun eigen kleur en symbool die in elke uitingen terug komen, zo ook in de kaart.
Bussen die rijden vanuit de buitenwijk naar het centrum hebben hun nummer in een rood vlak met een “Domtoren” symbool, corresponderend met het Centrum. Bussen die van het centrum wegrijden hebben hun nummer in de kleur van de taartpunt waarin hun eindpunt ligt samen met het corresponderende symbool.

Wij hebben enkele jaren ervaring met het maken van lijnennetkaarten en stonden voor de uitdaging om deze nieuwe aanpak in een kaart om te zetten. Uiteindelijk is er voor gekozen om de verschillende “taartpunten” weer te geven door de kleur enkel te gebruiken in de teksten van de eindbestemmingen en de wijknamen. Een klein overzichtskaartje maakt de diffuse grenzen van de regio’s duidelijk.
De bussen, die van zichzelf dus geen kleurcodering kunnen hebben omdat deze anders in conflict komen met de regio’s, zijn lichtgrijs met een donkergrijze bis. De buslijnen zijn door een ingenieus lijnenspel nog steeds individueel te volgen. In het register komen de verschillende regiokleuren weer terug.

Naast de drie regiokaarten en een overzichtskaart van het gehele gebied, heeft Carto Studio ook zorg gedragen voor de kaart in de tram richting Nieuwegein/IJsselstein en voor ongeveer 700 halteomgevingskaarten die in de halte abri’s staan.

april 29, 2014
door cadminstudio
Reacties staat uit voor NS jaarrapport kaart Europa

NS jaarrapport kaart Europa

Het NS jaarrapport van 2013 bevat een kaart waarin alle activiteiten zijn opgenomen waaraan de NS deelneemt. Naast de Nederlandse Spoorwegen in Nederland zelf is dat ook Abellio in Engeland en Duitsland en de busmaatschappij QBuzz. Voor deze opdracht hebben we een gestileerde kaart van Noord Europa gemaakt gebaseerd op de bekende gele NS kaart van Nederland. Van Ierland tot aan de oostgrens van Duitsland en van zuid Zweden tot net onder Parijs.

april 29, 2014
door cadminstudio
Reacties staat uit voor SEIN lokatiekaarten

SEIN lokatiekaarten

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland heeft verschillende lokaties in Nederland. Binnen deze lokaties zijn er ook weer allerlei verschillende afdelingen in verschillende gebouwen. Doel van de lokatiekaarten was om deze lokaties op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier weer te geven waarbij ook de verschillende afdelingen duidelijk worden weergegeven.

april 25, 2014
door cadminstudio
3 reacties

Customized Amsterdam webmap with trees

We hebben onze bekende Carto Studio kaart van Amsterdam, die u o.a. bovenaan de website ziet staan, in een webmap getransformeerd. De bomen komen uit de iepen-database van de gemeente Amsterdam (dus niet alle bomen staan er in, alleen de iepen). Hiermee willen we maar weer eens aantonen dat cartografie meer is dan het plaatsen van data op bestaande webmap platformen alleen. De kaart is een samenstelling van Openstreetmap, BAG en TOP10 in combinatie met eigen data.

We have created a customized Amsterdam webmap of our original map as seen at the top of this webpage. The trees derive from the elm-database of the Amsterdam municipality. This way we want to show that cartography is much more than just plotting data on a pre-existing webmap.The buildings are from openstreetmap as well BAG and our own (And need a clean up, removing parkings below the surface). The water is the Dutch TOP10, streets are ours.

augustus 12, 2013
door cadminstudio
Reacties staat uit voor Geldmuseum Utrecht in 3D Vogelvlucht

Geldmuseum Utrecht in 3D Vogelvlucht

Helaas is ons ter oren gekomen dat het Geldmuseum nu zo goed als definitief de deuren moet sluiten, het gaf ons namelijk een goede aanzet om te deze vogelvluchtkaart in 3D van het museum en zijn omgeving te maken.Geldmuseum Utrecht in 3D