Gestileerde kaarten

Bij gestileerde of topologische kaarten hoeft men het niet nauw te nemen met zaken als schaal of topografisch verantwoordde verhoudingen. Gestileerde kaarten kenmerken zich door het overzichtelijk houden van de relaties tussen de hoofdonderwerpen van de kaart.

Het beste voorbeeld is de Undergroundkaart van Londen. Hierbij is de onderlinge verhouding tussen de overstapstations en de lijnen die hierop aansluiten duidelijk zichtbaar maar de exacte route van de lijnen of de afstand tussen de verschillende haltes klopt niet. Bij dit soort kaarten is de gebruiker vooral geïnteresseerd in de verbinding die afgelegd moet worden tussen begin- en eindpunt van de (metro-)reis. Het veronderstelt echter wel dat de eindhalte al bekend moet zijn bij de gebruiker.

Het voordeel van dergelijke kaarten is de overzichtelijkheid voor de gebruiker en het feit dat de gehele oppervlakte van het medium gebruikt kan worden. Als aanbieder moet men er echter wel zeker van zijn dat de gebruiker een dergelijke kaart kan lezen. Alhoewel het plaatje overzichtelijk oogt, wil dat niet zeggen dat de gebruiker ook gelijk weet waar men zich bevindt en waar men naar toe wil. Daar heb je vaak andere kaarten bij nodig.