Infrastructuur

Bij infrastructuur wordt meestal verwezen naar het totaal van de aangelegde voorzieningen zoals snelwegen, spoorlijnen, kanalen, havens, maar ook kabels en riolering. Een infrastructuur wijst meestal ook naar een netwerk van verbindingen die nodig zijn om een voorzieining in stand te houden en te beheren. Een dergelijk netwerk staat nooit op zichzelf maar heeft een functie in de vorm van toegankelijkheid door gebruikers, maar ook nut en capaciteit, snelheid, kortom er kunnen meerdere functionaliteiten worden toegekend aan een netwerk. In de vormgeving van kaarten voor infrastructuur gaat het er om de functionaliteiten van het netwerk zo goed mogelijk in relatie te brengen tot de omgeving, zonder aan helderheid te verliezen. Inzicht in beheer van een netwerk kan bijvoorbeeld als doel hebben de veiligheid te vergroten, van bijvoorbeeld een spoorwegnet, maar ook van bijvoorbeeld het zoetwaterbeheer onder dreiging van verzilting. Het is mogelijk dat binnen de GIS-wereld, waarin het publiek als toeschouwer vaak slechts een marginale rol speelt, dat een geabstraheerde kaart met onderscheiden kleurtjes misschien voldoende zijn om de kaart voor de insiders voldoende betekenis te geven. De verhoudingen tot de werkelijkheid worden dan immers onderling verondersteld. Dat is bij kaarten voor een breder algemeen publiek niet het geval. Duidelijkheid en inzicht in de onderlinge verhouding wordt dan essentieel voor een goed begrip van de boodschap van de kaart. Voor die vorm van communicatie maken wij graag kaarten.