Portfolio

Kaarten worden gebruikt als communicatiemiddel om een aspect van de ruimtelijke omgeving in beeld te brengen. Met die abstracte omschrijving bedoelen we niets anders dan dat er net zoveel kaarttypen zijn als vormen waarin we de ruimtelijke werkelijkheid willen presenteren. Van de spreiding van aardappelvelden om ons heen maken we een aardappelkaart of beter gezegd een spreidingskaart waarmee we in een oogopslag kunnen zien waar we de meeste aardappels kunnen vinden. Spreidingskaarten zijn er in de vorm van stipjes, maar ook in de vorm van vlaktinten, zoals bij kaarten met verkiezingsuitslagen. Voor ieder thema willen kaarten kunnen vertellen waar men het kan vinden, hoe vaak het thema voorkomt en in welke vorm. Kaarten hebben allemaal als gegeven dat ze een begrensd weergavegebied hebben. Dat geldt niet voor globes, maar wel voor alle andere kaartvormen en zelfs GoogleEarth geeft de suggestie rond te zijn, maar ook dan is het slechts een begrensde afbeelding op een beeldscherm.

Voor alle kaarten geldt dat ze informatie bevatten en dat deze informatie leesbaar moet zijn. Neem een stadskaart op een A4-tje en gooi daar alle straatnamen over in een heel klein lettertype, dan mag je misschien wel trots vertellen dat je een volledige stadskaart hebt gemaakt, maar er is dan niemand die het kan gebruiken. Daarom worden aan ieder kaarttype randvoorwaarden gesteld wat leesbaarheid betreft. Zo moeten kaarten voor oudere gebruikers van een groter lettertype voorzien worden. Wil men bovendien dat een kaart vaker gebruikt wordt, dan moet de kaart ook aantrekkelijk zijn.

Grofweg maakt men onderscheid tussen topografische kaarten en thematische kaarten. Bij topografische kaarten wordt de infrastructuur van de ruimtelijke omgeving zo volledig mogelijk weergegeven, dwz. de wegen, de waterlopen, de bebouwing, industrie, parken, spoorlijnen, vaak met de begrenzingen van land, provincie en/of gemeente.

Bij thematische kaarten wordt vaak een deel van de topografie in de ondergrond verwerkt zodat de gebruiker wel de ligging van het thema kan plaatsen, maar waarbij vaak de topografische ondergrond wordt uitgedund, weggedrukt of geabstraheerd om het toegevoegde thema meer tot zijn recht te laten komen. Het directe gebruik van Google Maps heeft dan ook als bijkomend nadeel dat men de ondergrond niet echt aan het eigen thema kan aanpassen.

Er zijn zeer veel soorten thema’s mogelijk maar in het algemeen worden veel kaarten slechts voor een beperkt aantal gebruikers gemaakt, zoals geologische kaarten, of vegetatiekaarten. Carto Studio richt zich voornamelijk op het ontwerpen van kaarten als communicatiemiddel voor een groter publiek. We focussen sterk op de leesbaarheid en aantrekkelijkheid van de kaartbeelden. Afhankelijk van het thema kunnen we kaarten weergeven conform de ruimtelijke ligging in de werkelijkheid of juist in een gestileerde, geabstraheerde vorm om de aandacht zuiver op een aspect van het kaartbeeld te richten. Wel of niet gestileerd is het altijd de inhoud die mede de vorm bepaalt.

AmsterdamCartoStudio_Amsterdam_Centrumkaart_balk

StadskaartenKaart_DenHaag_Centrum_2013-balk

Locatiekaartenlokatiekaartje-Amstour-2013_balk

Gestileerde kaartenRET_tramnetwerk_2013_balk

Reliëf & StructuurFietsen_naar_Rome_Zwitserland-balk

3D kaartengeldermalsen-balk

FantasiekaartAtlasvandestrategie-balk

Thematische kaartenRoute-Oudenrijn-Overvecht_vv_balk