Landschap & natuur

Het kenmerkende van natuur en landschap is dat er vrij weinig harde contouren zijn. Natuurlijk bestaan er dijken, rivieren en bosranden, maar in de meer abstracte zin is er bijvoorbeeld geen harde grens tussen een weidelandschap en een coulissenlandschap. Ook bos en veengebieden kennen vaak geen scherpe begrenzing. Landschappen lopen in elkaar over, net zoals de natuurlijke aspecten die de verschillen tussen landschappen kenmerken. In bossen komt soms een klein perceel met heide voor en op de heide groeien ook bomen. Schakeringen in de natuur zijn er legio. Dat laten we graag tot uiting komen in onze kaarten. Textuur en patronen met een associatieve waarde versterken de beleving van een bepaald landschap in de kaart. Glooiingen in het landschap geven wij zo mogelijk met een zacht reliëf in het kaartbeeld weer. Waar er sprake is van duidelijke gebieden met begrazing door Schotse hooglanders of schapen, dan kunnen we dat weergeven met de juiste getekende symbolen van deze dieren. Kaarten voor natuur en landschap moeten het landschap ook kunnen oproepen voor de ogen van bezoekers die het gebied nog niet kennen.