Thematische kaarten

De thema’s van een kaart zijn veelzijdig, maar in het algemeen gebruik van kaartmateriaal kunnen toch enkele meer gangbare typen onderscheiden worden.

Openbaar Vervoer CNX_info_IJmond2012-2013Kaarten voor het openbaar vervoer worden gemaakt om snel en doeltreffend reizigers hun reis in beeld te brengen, van vertrek tot aankomst op alle verschillende deelniveau’s. Dat doen we zowel op landelijk niveau, veelal op regionaal niveau, als ook op stadsniveau…
(Lees verder…)

Ruimtelijke Ordening 2-01-balkKaarten voor Ruimtelijke Ordening worden vaak in het kader van publieks-presentaties door ons gemaakt om inzicht te geven in de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Zo zijn door ons verschillende kaarten gemaakt voor RWS en ProRail…
(Lees verder…)

Infrastructuur 05-balkBij kaarten voor Infrastructuur kan men denken aan kaarten die een bepaald aspect van de infratructur weergeven, dus bijvoorbeeld de Zoet-Zout waterkaart. Vaak gaat het bij deze kaarten om aspecten in beeld te brengen die anders voor het oog verborgen blijven…
(Lees verder…)

Landschap en Natuur 01-balkBij Landschap en Natuur speelt de beleving van die aspecten in de kaart een grote rol. Zo zullen we altijd proberen de vegetatie zo goed mogelijk weer te geven met associatieve patronen en symbolen. Zeker voor duin- gebieden en andere landschappen met hoogteverschil speelt een subtiele reliëf- weergave een grote rol…
(Lees verder…)

Toerisme 4-02-BalkKaarten voor toerisme moeten vooral een wervende uitstraling hebben, waardoor mensen zich door middel van de kaart kunnen gaan verheugen op een reis naar een nieuwe stad of streek. Voor het toerisme maken we veel kaarten voor zowel het inkomend Toerisme als het uitgaand toerisme, variërend van fietstochten in Nederland tot tropische bestemmingen in de Caraïben…
(Lees verder…)