fbpx

De Traveller’s Railway Map of Europe is een eigen uitgave van Carto studio/Benjaminse Uitgeverij. Het geeft het volledige spoorwegnet weer van Europa, met alle mogelijke nuances in soorten spoorlijnen, waarbij gebieden met een grote dichtheid aan spoorlijnen nog nader zijn uitgewerkt in detailkaarten. In de hoofdkaart, zoals in dit fragment, wordt naast het thema in de ondergrond het reliëf zacht weergegeven, zodanig dat in ieder geval het karakter van het reizen aan bod komt.

Zie ook www.cyclingeurope.nl

Andere projecten / Random projects