fbpx

Zes zoomniveau’s van de OV-Map

Op de 27ste Internationale Conferentie voor Cartografie in Rio de Janeiro heeft Carto Studio met OV-Map de tweede plek in de categorie digitale kaarten behaald. Met een deelnemersveld dat bestond uit ruim 25 landen heeft OV-Map zich weten te onderscheiden van de overige inzendingen.

Enkele jaren geleden verschenen de eerste digitale lijnennetkaarten als web map. Carto Studio onderkent de meerwaarde van deze nieuwe manier van informatievoorziening en heeft gezocht naar een manier om de beproefde vormgeving van zijn papieren kaarten toe te passen in een web map. Dit ontwerpproces heeft geleid tot de bekroonde OV-Map.OV-Map is een web map die het real-time OV-netwerk in Nederland toont op basis van GTFS data. De GTFS data wordt door de OV-maatschappijen verstrekt en via een OV-loket verzameld en aangeleverd. De data bevat informatie van de vervoerders over onder andere de ritten, routes en haltes.

In de web map worden op een gebalanceerde topografische ondergrond het automatisch gegenereerde routenetwerk, de haltes en de voertuiglocaties van de verschillende vervoerders getoond. Ook is het mogelijk om eventuele vertragingen van voertuigen weer te laten geven.
OV-Map toont op dit moment alleen nog delen van het Nederlandse OV-netwerk. In de toekomst kan dit worden uitgebreid naar een landsdekkend netwerk met alle vervoerders.

De routes en voertuiglocaties worden getoond op basis van de reguliere dienstregeling en aangevuld met real-time informatie. De voertuiglocaties worden daardoor zo actueel mogelijk weergegeven en geven een goede indicatie van waar de voertuigen zich op dat moment bevinden.
Behalve de actuele dienstregeling kunnen ook dienstregelingen van latere tijdstippen worden opgezocht. Zo kan er worden gekeken welke lijnen er bijvoorbeeld in de spits of in de avond rijden.

In de huidige lijnennetkaarten worden routes gebundeld wanneer er meer dan drie lijnen over hetzelfde traject rijden. Zo wordt voorkomen dat de kaart dichtslibt met een spaghetti aan lijnen op de plaatsen waar veel lijnen rijden.
Waar op papier gewerkt moet worden met een vaste schaal om de betreffende regio weer te geven, wordt een digitale kaart niet beperkt door die vereisten. In een digitale kaart kan gewerkt worden met meerdere zoomniveaus. Wanneer er dan op de kaart wordt ingezoomd ontstaat automatisch meer ruimte om de lijnen naast elkaar weer te blijven geven. Deze dynamische bundeling, die afhankelijk is van het zoomniveau, wordt toegepast binnen de web map en laat de mogelijkheden zien van een nieuwe generatie lijnennetkaarten.
introductievideo OV-Map

Real-time halte informatie OV-Map

OV-Map detail Leiden met voortuiglokaties

Businformatie OV-Map

Andere projecten / Random projects